Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookies dla serwisu internetowego dostępnego pod adresem:

https://grupa.trefl.com/  ver. 1.0. z dnia 19.05.2022

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu dostępnego pod adresem internetowym https://grupa.trefl.com/ jest Trefl Spółka Akcyjna z z siedzibą w Gdyni (81-155) przy ul. Kontenerowej 25, NIP 585-13-57-118, REGON 191928047 (zwana dalej: „Administrator” lub „My”).

 Jak można skontaktować się z Nami skontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych pośrednio lub bezpośrednio z ochroną danych osobowych:

 • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Administratora, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@trefl.com

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarzamy. 

Cel Czyje dane przetwarzamy W TYM CELU Podstawa prawna Czas przetwarzania
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane z formularza kontaktowego na stronie WWW Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze przesłanego zapytania. Do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Analiza ruchu na stronie WWW i dopasowanie treści reklamowych do profilu Użytkownika serwisów WWW/mediów społecznościowych Dane użytkowników serwisu WWW, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookies. Przetwarzane informacje są dane anonimowe – administrator nie identyfikuje osób ale przetwarza informacje pośrednie o ich aktywności w Internecie, urządzeniach z których korzystają przy przeglądaniu strony WWW, systemie operacyjnym,  kraju lokalizacji urządzenia, adresie IP. Zgoda wydana przez Użytkownika. Najdłużej do usunięcia pliku z urządzenia Użytkownika. Szczegóły dotyczące okresu retencji ujawniamy w akapicie: polityka cookies – poniżej.
Dopasowania funkcjonalności strony WWW do ustawień użytkownika (język) Dane użytkowników serwisu WWW Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony WWW. Przez okres sesji na stronie WWW.

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.:

 • dostawcom usług hostingowych, w tym poczty elektronicznej,
 • radcy prawnemu w przypadku pytań natury prawnej lub wstąpienia na ścieżkę dochodzenia roszczeń,
 • dostawcom wspierającym obsługę stron internetowych,
 • Meta Platforms Ireland Ltd ( tylko przy zgodzie na instalację pixel Facebook)

Czy Administratorzy przekazują dane osobowe do Państw Trzecich.

Administrator przekazuje do Państw trzecich jedynie informacje zebrane przez pliki cookies, które są dostarczane przez Google LLC (lista poniżej) a które są instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. W innym zakresie dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarzamy.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

 1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 7. Wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)

Dodatkowo, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Żądania należy kierować do naszego inspektora ochrony danych. Odwołanie zgody może natomiast nastąpić automatycznie w linku przesyłanym z newsletterem oraz w dowolnym kanale kontaktu z Administratorem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu WWW nie stosujemy profilowanie ani nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dostęp do wcześniejszych wersji polityki prywatności Użytkownik może otrzymać w kontakcie z naszym Inspektorem ochrony danych.

                                                                             POLITYKA COOKIES

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas wizyty w serwisie https://grupa.trefl.com/  jest Trefl SA z siedzibą w Gdyni przy ul. Kontenerowej 25. Cel i zakres danych zbieranych przez plik cookie oraz czas ich przechowywania określone zostały w tabeli poniżej.

Co są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies strony WWW wiedzą, że Użytkownik jest zalogowany, pamiętają ustawienia a także, w przypadku plików cookies podmiotów zewnętrznych, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w przeglądarce, co pozwala im dopasowywać przekaz reklamowy i inne treści (np. informacje) wyświetlane Użytkownikowi na różnych stronach WWW.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia przeglądania Serwisu, przygotowania statystyki ruchu w Serwisie, zapamiętania ustawień Użytkownika (czcionka, rozmiar) oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi (bezpośrednie przejście z Serwisu do naszych stron w serwisach społecznościowych).  

Pliki Cookies niezbędne i funkcjonalne.

Jeżeli ustawienie Twojej przeglądarki pozwala na instalację plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz wówczas wchodząc na naszą stronę zainstalowane zostaną pliki cookies niezbędne do działania naszego serwisu i funkcjonalne, czyli takie które ułatwią Tobie korzystanie z niego (np. zapamiętają wybór preferencji językowych czy utrzymają status użytkownika zalogowanego przez całą trwającą sesję). Natomiast cookies marketingowe nasze i stron trzecich (innych firm) będą instalowane dopiero w momencie, w którym wyrazisz na to zgodę.

Takie pliki cookies instalujemy na podstawie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Trefl SA, którym jest optymalizacji działania serwisu internetowego. Jeżeli nie godzisz się na instalację takich plików cookies, możesz wnieść sprzeciw konfigurując swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zablokować instalację plików cookies w pamięci urządzenia.

Pliki Cookies marketingowe.

Marketingowe pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe w celu wyświetlania reklam i treści, które zostaną dopasowane do ich profilu a tym samym  bardziej  wartościowe  dla  wydawców i reklamodawców zewnętrznych. Takie pliki cookies mogą być zainstalowane wyłącznie za Twoją zgodą wydaną poprzez zaznaczenie zgody na pop-up przy wejściu na stronę naszego serwisu lub zamknięcie okienka pop-up.

 

Nazwa Dostawca/lokalizacja Cel Okres przechowywania
_ fbp Meta Platforms Ireland Ltd Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,   takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców. 3 miesiące
_gcl_au

 

Google.com (USA) Używany przez Google  AdSense  do  eksperymentowania  z  efektywnością  reklam w różnych serwisach internetowych korzystających z usług Google. 3 miesiące
ads/ga-audiences Google.com (USA) Wykorzystywany przez Google Adwords do angażowania użytkownika, w taki sposób który może doprowadzić do zmiany użytkownika w klienta (zakupy). Angażowanie odbywa się na podstawie analizy aktywności w Internecie. Czas aktywnej sesji
fr Meta Platforms Ireland Ltd Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,   takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców. 3 miesiące
recently_compared_product Trefl.com Służy  do  zapamiętania  produktów,   które użytkownik  obejrzał.     Informacje  te    są wykorzystywane  do  promowania  powiązanych  produktów i  optymalizacji skuteczności reklam. Bez ograniczenia (do usunięcia cookie przez użytkownika)
recently_viewed_product

 

Trefl.com Służy  do  zapamiętania  produktów,   które użytkownik  obejrzał.     Informacje  te    są wykorzystywane  do  promowania  powiązanych  produktów i  optymalizacji skuteczności reklam. Bez ograniczenia (do usunięcia cookie przez użytkownika)
smg salesmanago.pl Rejestruje dane dotyczące odwiedzającego.    Informacje te    są wykorzystywane  do  optymalizacji  trafności reklamy.  1 dzień
smuuid Trefl.com Rejestruje informacje z wielu wizyt. Dane mogą być wykorzystane do wskazania potencjalnych klientów sklepu internetowego. 10 lat
Tr (pixel) Meta Platforms Ireland Ltd Wykorzystywany przez Facebook do  dostarczania   produktów  reklamowych,  takich jak licytowanie wyświetleń reklam użytkownikowi w czasie rzeczywistym przez reklamodawców. Czas aktywnej sesji

Zmiana ustawień przeglądarki – usuwanie lub rezygnacja z instalacji cookies.

Możesz  w  każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek: